Reklama

Kto je online

V stránke 36 hostí a nikto prihlásený

Štatistika

Čítanosť článkov
283264

Zatepľujete správne?

Každý stavebný materiál má inú tepelnú vodivosť a pokiaľ nezabezpečíme vo vonkajšom plášti celej budovy rovnovážny stav, tak sa môžu objaviť poruchy v podobe tepelných mostov, čo má za následok posunutie rosného bodu na povrch kritických miest a následný vznik plesní. Najčastejšie chyby vznikajú vo fáze projektovania, a potom pri samotnej realizácii, predovšetkým pri zatepľovaní. Nie len svojpomocný stavebníci, ale aj stavebné firmy podceňujú túto časť výstavby a zdráhajú sa využiť odborné poradenstvo. Spoliehajú sa pritom na už prežité stavebné postupy, ktoré nezodpovedajú súčasným požiadavkám na zabezpečenie dostatočnej tepelnej ochrany. Najhorší stav je, ak sa zatepľuje "na buchty“. Vtedy zostáva medzi nosnou stenou a izoláciou netesná vzduchová medzera, ktorá nielen že znižuje účinnosť zateplenia, ale ak sa v nej zároveň tvorí rosný bod, vaša stavba sa časom ocitne vo vážnych problémoch. Na trhu je množstvo tepelnoizolačných materiálov s rôznymi špecifickými vlastnosťami, v ktorých sa stavebník nevyzná a nechá si poradiť (zadarmo) od predávajúceho, ktorý mu pravdaže odporučí materiál, z ktorého má najväčší zisk. Navyše sa veľmi často stáva, že predávajúci uvedie kupujúceho do omylu aj tým, že u preferovaného materiálu niekoľkonásobne zveličí skutočné tepelnoizolačné vlastnosti. V konečnom dôsledku tak stavebník investuje o stovky eur viac bez výraznejšieho efektu.

 

Čo je rosný bod a ako sa určuje?

Rosný bod je miesto v konštrukčnej hĺbke Rosný bodsteny, kde dochádza k vyzrážaniu sa vzdušnej vlhkosti. Závisí od vlhkosti vzduchu v interiéri, vonkajšej a vnútornej teploty. Vzduch je schopný v sebe niesť určité množstvo vlhkosti, závisí to však od jeho teploty. Čím je teplejší, tým jej dokáže niesť viac a naopak. V okamihu, keď jeho teplota klesne a je natoľko nasýtený, že dosiahne 100 % vlhkosť, voda sa začne zrážať. Je to bežný jav, ktorý sa prejavuje ráno formou rosy, alebo v zime srieňom na sklách áut. Je to aj jeden z dôvodov, prečo na niektorých domoch začnú zelenieť steny.

Pri výstavbe a zatepľovaní je veľmi dôležité, aby rosný bod nenastal pred vnútornou parozábranou, prípadne sa snažíme, aby kritické miesto, v ktorom bude najviac kulminovať, nebolo na rozhraní steny a zateplenia, kde je pri súčasnom spôsobe zatepľovania spravidla vzduchová medzera. Určenie a priebeh rosného bodu sa vykonáva matematicko-simulatívne, t.  j. podľa navrhnutej konštrukcie a na základe vlhkosti, zmeny vonkajšej a vnútornej teploty vypočíta priebehový graf vďaka ktorému sa dá optimálne určiť skladba steny. Treba si uvedomiť, že vlhkosť v stene zásadne mení jej tepelný odpor, a teda aj spotrebu energií.

 

Ako sa určuje optimálna hrúbka tepelnej izolácie?

Podobne ako určenie rosného bodu, tak aj Graf efektivityurčenie optimálnej izolácie je reč čísel. Pre správne určenie je rozhodujúce, aký zdroj vykurovacieho média používate. Či kúrite drevom, uhlím, plynom, elektrikou, alebo sa chcete rozhodnúť pre iné alternatívne zdroje, vždy však rozhoduje koľko vás stojí 1 kW energie. Ďalším faktorom je druh a cena použitej tepelnej izolácie. Pri dodatočnom zatepľovaní sa, pravdaže, musí zohľadniť aj cena práce a ďalších materiálov. Po zohľadnení všetkých týchto faktorov sa dá matematicko-simulatívne vypočítať, aká hrúbka vami zvolenej izolácie je optimálna z hľadiska nákladov na ďalšiu prevádzku a návratnosť investície. Výsledným produktom takéhoto výpočtu je grafické znázornenie rôznych hrúbok zateplenia z hľadiska efektivity v priebehu nasledujúcich, napr. 30 rokov.

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies