Reklama

Kto je online

V stránke 5 hostí a nikto prihlásený

Štatistika

Čítanosť článkov
477339

Zemné práce

Zemné práce, základyPríprava

Najprv treba dať odstrániť ornicu do hĺbky asi 30 cm. Treba počítať s tým, že ornica tam bude zložená až do konca stavby, na rozdiel od vykopanej hlušiny z vyhĺbenej základovej škáry. Tú uložíme na inom mieste, bližšie k stavbe a jej časť postupne použijeme.

 

Určite by sme však mali už pred začatím stavby myslieť aj na nádrže, žumpu, studňu a prípadný bazén či inú vodnú plochu, či pozemok potrebuje drenáž, kadiaľ povedú chodníky a prístupové cesty, či potrebujeme vybudovať základy pre plot, alebo či zabetónujeme len stĺpiky a natiahneme pletivo. Rozhodne netreba zabudnúť na výkopy pre inžinierske siete (voda, elektrika, plyn a možno aj jednu rúru pre istotu)...

Dôležité je však aj samotné vytýčenie domu. Okrem polohy domu je dôležitá aj výška, v ktorej bude založený. Nepresné osadenie výšky stavby môže mať nežiaduce následky. Môže byť ovplyvnené odvodňovanie pozemku v blízkosti domu a nakoniec aj sklon kanalizácie, čo by bol zásadný problém, pretože aj sklon kanalizácie je už súčasťou projektu (voda hore kopcom nepotečie).

 

Výkopové práce

Vybagrovaná zemina je objemovo o poznanie väčšia, než aký je objem základov domu.

Vykopaná nesúdržná zemina sa dá opätovne použiť a zhutniť, nakyprená súdržná zemina sa však musí odstrániť, keďže takáto zemina dodatočne sadá a môže spôsobiť vážne poruchy na stavbe. Stavebná jama v súdržnej základovej pôde sa musí pokryť 10 - 20 cm hrubou začisťovacou a filtračnou vrstvou piesku alebo štrku. Po hotovom pripravenom dne stavebnej jamy je prísne zakázané chodiť.

V priebehu základového pásu nemusí byť všade rovnaká skladba podložia. Ak tomu tak naozaj je, nezostane vám nič iné, než prispôsobiť hĺbku základového pásu. Samotné vybudovanie základov končí prípravou pre položenie takzvanej ležatej kanalizácie.

Najdôležitejšie pre stabilitu základov je zvedenie zrážkovej vody do vsakovacej jamy, umiestnenej tesne vedľa stavby. Dno vsakovacej jamy musí byť minimálne 1 m pod úrovňou najnižšieho bodu základovej škáry. Vsakovacia jama musí byť priamo napojená na základovú škáru odvodňovacími ryhami alebo trubkami.

V prípade objektov bez podpivničenia (bežné menšie novostavby rodinných domov) stavbu zakladáme do „nezamŕzajúcej“ hĺbky. Premŕzanie je závislé od snehovej pokrývky, vonkajšej teploty a času pôsobenia chladu, od vlhkosti a druhu horniny. V našich podmienkach to je minimálne 80 cm. Šírka základu je závislá na geologickom prieskume podložia a je stanovená projektom. Bežne však býva 30 až 50 cm.

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies