Reklama

Kto je online

V stránke 4 hostia a nikto prihlásený

Štatistika

Čítanosť článkov
487534

Vodovod a kanalizácia

Voda a kanalizáciaVodovod

 • pri návrhu vodovodu by sme nemali zabudnúť na prípojku do záhrady a garáže s uzatváracím ventilom vonku aj v dome.
 • na prívode vody do budovy je vhodné inštalovať čistič (filter) a  zmäkčovač, napr. magnetický. Takýmto jednoduchým a lacným opatrením

si ochránite nielen vodovodné batérie a spotrebiče, ale hlavne to, čo budete piť, bude naozaj čisté. Ale pozor! Príliš intenzívnym filtrovaním, napr. reverznou osmózou spôsobíte, že voda už prestane byť pitná (strata dôležitých minerálov).

 • životnosť oceľových potrubí je min. 15 rokov. Na rozvodoch teplej vody sa používa pozinkovaná oceľ.
 • medené potrubie má dlhú životnosť a bráni v tvorbe baktérií vo vode. Za medené potrubie v smere prúdenia kvapaliny sa nesmie napájať oceľové potrubie ani oceľový zásobník. V prípade, že sa predsa len rozhodnete pre takéto riešenie, musí byť medzi meď a oceľ vložené jeden meter dlhé plastové potrubie.
 • plastové potrubia sa môžu pochváliť tým, že sa nezanášajú, rýchlo cez ne prúdia kvapaliny a dobre sa s nimi manipuluje. Vyššie teploty urýchľujú ich starnutie a spôsobujú značné dĺžkové rozťažnosti. Pozor aj na nežiaduce mechanické namáhanie.
 • pri vodoinštaláciách je dôležité dodržať predpísanú vzdialenosť od elektrických rozvodov a  zásadu, že voda nesmie byť vedená nad plynovodom.
 • na zistenie netesností potrubia sa pred jeho zamurovaním robí tlaková skúška, vodou alebo stlačeným vzduchom.
 • nezabudnite, že teplú aj studenú vodu treba tepelne izolovať, čím viac, tým lepšie.

Kanalizácia

 • pri realizácii sa v smere toku zásadne pripájajú väčšie trubky za menšie, opačne to nie je možné.
 • priemery pripojovacieho potrubia sú závislé na plánovanom množstve prítokov. V žiadnom prípade nemôže byť potrubie poddimenzované. Najmenší priemer môže mať pripojovacie potrubie k malému umývadlu, konkrétne DN 40 (40 milimetrov). Odpady majú najmenší priemer DN 70 a záchod musí mať minimálne DN 100 atď.
 • platí pravidlo, že vnútorný priemer zvodových rúr má byť oproti priemeru odpadových rúr o stupeň väčší. Pre vnútornú kanalizáciu sa najčastejšie používali rúrky z PVC (spájajú sa lepením), dnes však tento materiál nahrádza tvrdený polypropylén (označený HT).
 • potrubie, ktorým vodu do domu privádzame, musí byť umiestnené v nezamŕzajúcej hĺbke (0,8 m až 1 m pod terénom). Z materiálov sa dnes pre vodovodné potrubie používajú rúrky z ocele, medi alebo plastov. Ale oceľ je pre svoju cenu, prácnosť, odolnosť voči korózii a hmotnosť na ústupe. Navyše, oceľové trubky časom následnou koróziou zarastajú.
 • utesnenie potrubí v styku so stavebnými otvormi sa vykonáva najlepšie pomocou napúčacej izolačnej pásky. Používajú sa aj na utesnenie dilatačných škár.
 • odpadové potrubie by malo byť odvetrávané nad strechu, aby unikali pachy nad strechu a aby nevznikal podtlak v kanalizácii.
 • nezabudnite na správne vyspádovanie – sklon by nemal byť menší než 3 %. Ak odpadové potrubie nemá dostatočný sklon, rýchlo sa zanesie.
 • pozor na lacné podvrhy. V praxi sa stáva že niektoré sifóny sa pri 80 °C priam rozlejú. Myslite preto na dobrý prístup a všetko hneď nezamurujte.
 • v prípade, že idete ležaté vedenia zamurovať, napríklad do základov, nezabudnite predtým vykonať kontrolu tesnosti sústavy.
 • každý spoj by mal umožňovať dilatáciu. Spoj namažte a zasunte do seba na doraz, a potom trochu povytiahnite.
 • nesnažte sa spájať kúsky potrubia nahrievaním. Nielen, že sa s počtom spojov zvyšuje riziko netesností, ale aj samotný spoj nemá dostatočnú flexibilitu, aby mohol bez problémov dilatovať.

   

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies