Reklama

Kto je online

V stránke 4 hostia a nikto prihlásený

Štatistika

Čítanosť článkov
477331

Strešné krytiny šikmých striech

Šikmé strechyPrimárnou funkciou každej strešnej krytiny je odvádzať zrážkovú vodu a poskytovať dostatočnú ochranu proti prenikaniu vody vplyvom vetra alebo snehu. Výber strešnej krytiny závisí od mnohých faktorov ako sú sklon strechy, použitý materiál, architektonické riešenie či ekonomické dôvody. Pri menších sklonoch treba počítať s ďalšou hydroizolačnou vrstvou alebo iným poistným systémom.


Keramická a betónová škridla:

Životnosť keramickej škridle môže dosiahnuť aj viac ako 100 rokov. Pórovitosť keramického materiálu znižuje nebezpečenstvo skondenzovania vodnej pary na dolnej strane škridly. Pri glazúrovaných povrchoch môže v dôsledku nerovnomerného nasiakavania dôjsť k poruchám.

Pri výbere keramickej alebo betónovej krytiny treba brať do úvahy predovšetkým predpísaný sklon. Treba vyberať čisté tvary s hladkými plochami. Pri škridlách s drážkami si treba dať pozor na odlišné dĺžky prekrytia (rozstup lát) medzi krycími, hrebeňovými či odkvapovými plochami. Ako ďalšia ochrana proti dažďovej vode, hlavne ak sa volí malý sklon strechy, sa v závislosti od druhu strešnej krytiny volí niektoré s nasledujúcich opatrení:

maltová výplň – vykonáva sa už počas pokrývania z vonkajšej strany a následne sa vyšpáruje aj zvnútra.
voľne uložená poistná hydroizolačná vrstva (difúzne otvorená) – pri jednoduchých strechách
záklop – používa sa pri sklonoch menších ako je odporúčaný sklon strechy. Musí byť uložený na debnení pomocou bitúmenových zváraných pásov. Prvá vrstva sa nabíja. Druhá sa na ňu natavuje.
poistný hydroizolačný systém – difúzne otvorené plastové fólie voľne ukladané s presahom.

 

Opatrenia proti vetru:

Na nárožiach, okrajoch striech, hrebeni, v prienikoch cez strešnú konštrukciu, pri vykieroch, komínoch a uhloch striech nad 60 stupňov dochádza k veľkej sacej sile vetra, kde už samotná hmotnosť krytiny nepostačuje. Každá takto namáhaná škridla musí byť preto pribitá alebo inak ukotvená.

Pri zatepľovaní podkrovného priestoru treba veľmi svedomito posúdiť aj priebeh rosného bodu v konštrukcii, aby nenastalo riziko kondenzácie na krove a k následnému hnitiu.

 

Bitúmenový šindeľ:

Bitúmenový šindeľ sa lisuje z bitúmenových pásov a tkaniny. Dá sa použiť pre sklony 15 až 85 stupňov. Kladie sa na plné perodrážkové debnenie prekryté bitúmenovými strešnými pásmi, s vložkou so skleného rúna, pribitými pozinkovanými klincami so širokou hlavou.

Pri bitúmenových strešných plochách nechránených navalcovanou vrstvou bridlicovej drviny sa poveternostnými vplyvmi tvoria kyseliny karbónové, ktoré svojím pôsobením môžu za relatívne krátky čas spôsobiť úplné skorodovanie kovov. Všetky oplechovania, kovové spoje a žľaby by mali byť medené alebo poplastované alebo ošetrené bitúmenovými lakmi, prípadne inak ošetrené proti korózii.

 

Plechová krytina:

Základná požiadavka pri kladení plechových krytín spočíva v zabezpečení neobmedzenej dilatácie. Okrem toho musia byť chránené pred kontaktom s materiálmi podporujúcimi koróziu. Minimálny sklon plechových striech je 3 stupne. Strechy do 15 stupňov by mali byť vybavené separačnou vrstvou s drenážnou funkciou.

Kovové krytiny vyžadujú celoplošné nosné konštrukcie, spravidla 24 mm hrubé a 140 mm široké drevené debnenie. Pozinkovaný plech sa v dôsledku klimatických zmien v priebehu roka na dĺžke 5 metrov dokáže dilatovať až 18 mm. Strechy sa konštruujú ako odvetrávané. Dostatočné odvetrávanie sa zabezpečuje pomocou prívodných otvorov v odkvapových rímsach a cez odvetrávané hrebene. Na zabezpečenie dlhej životnosti krytiny je nevyhnutné vylúčenie tepelných mostov a zabezpečenie vzduchotesnej parotesnej vrstvy pod tepelnou izoláciou. Pri sklonoch do 20 stupňov musí mať vetrací priestor výšku minimálne 80 mm (prívodný otvor 40 mm/bm). Alebo inak... Privádzacie vetracie otvory pri odkvape sa volia s plochou najmenej 1/500 zodpovedajúcej plochy strechy, najmenej 200 cm2/bm odkvapu, odvádzacie vetracie otvory v hrebeni alebo na nároží s plochou najmenej 1/1000 plochy strechy, pričom musí byť zebezpečené aby v hrebeni nedochádzalo k priamemu účinku vetra.

Konštrukčné prvky z titánzinku sa nikdy nesmú zabudovať v konštrukcii s meďou a oceľou, hlavne ak steká voda z ocele alebo medi na titánzinok z dôvodu elektrochemickej reakcie.

Za alternatívne krytiny možno považovať vegetačné šikmé strechy, solárne strešné systémy či strechy zo slamy a tŕstia. Ich realizácie si však vyžadujú špeciálny prístup a odborné znalosti.

 

Foto: http://www.freedigitalphotos.net

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies