Reklama

Kto je online

V stránke 7 hostí a nikto prihlásený

Štatistika

Čítanosť článkov
495392

Radón, tichý zabiják

Radónové rizikoRadón 222Rn je prírodný inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká premenou uránu nachádzajúceho sa v zemskej kôre. Vďaka svojim vlastnostiam radón preniká na povrch z relatívne veľkých hĺbok. Jeho prenikanie umožňujú najmä geologické zlomy a pórovitosť hornín. Je to plyn, ktorý nevidíme ani necítime. Pre človeka nie je ani tak nebezpečný samotný radón,

ako častice prachu, v ktorých je obsiahnutý. Po vdýchnutí sa tieto častice zachytávajú v dýchacích cestách, kde dochádza k priamemu ožarovaniu buniek. Toto ožarovanie sa považuje za jednu z príčin vzniku rakoviny pľúc a vzniku zhubného nádoru. Ide však o dlhodobú záležitosť, pričom riziko je tým vyššie, čím vyššia je koncentrácia radónu v prostredí.

Pri voľnom úniku z pôdy nepredstavujú jeho koncentrácie žiadne riziko. Situácia sa však mení, ak je jeho prirodzená cesta narušená základmi stavebného objektu, ktorý mu bráni v ďalšej ceste. Pri starších objektoch, kde je pomerne veľké množstvo škár, sa tento plyn ľahko dostane do objektu a rovnako ľahko z neho zasa unikne. Pri nových budovách, kde bol kladený zvýšený dôraz na zabránenie úniku tepla a je na nich podstatne menej netesností, sa situácia zhoršuje. Základy už tvoria celistvú prekážku a pod doskou sa hromadí plyn, pričom dosahuje až niekoľkonásobnú koncentráciu. Prísun radónu do objektu je potom závislý na teplotnom a tlakovom rozdiele. V letných mesiacoch sú tieto rozdiely malé, ale v zimnom období môžu dosahovať aj niekoľko desiatok stupňov. Teplý (ohriaty) a redší vzduch vnútri objektu stúpa vďaka komínovému efektu nahor a má tendenciu prenikať do vyšších častí. Tým vzniká v spodných častiach (prízemie, pivnica) podtlak, ktorý sa vyrovnáva prisávaním studeného a na radón vysoko obohateného vzduchu trhlinami a prasklinami cez podlahu prípadne inžinierske siete.

Radón, ktorý prenikol do objektu a miestností, sa rovnomerne rozptýli a v danej miestnosti vystúpa na určitú koncentráciu, ktorá je pre každú miestnosť špecifická. Táto koncentrácia je výsledkom prísunu radónu z geologického podložia a jeho následné odvetranie z miestnosti. Odvetranie ovplyvňuje typ konštrukcie objektu, murivo, tesnosť okien a dverí a pod.

Ako sa dá pred radónom chrániť?

Vo všeobecnosti platí, že čím je základová pôda pod domom priepustnejšia, tým nižšia je povolená koncentrácia radónu v pôdnom vzduchu. Parcela je potom charakterizovaná určitým stupňom radónového rizika. Pri nízkom radónovom riziku stavebného pozemku nemusí stavebník vykonať žiadne opatrenia proti prenikaniu radónu. Úplne postačuje chrániť spodnú stavbu proti zemnej vlhkosti vhodnou hydroizoláciou.

Ak je však pozemok zaradený do stredného alebo vysokého radónového rizika, treba už počítať s opatreniami aj voči tomuto plynu.

Myslite na to, že životnosť použitej izolácie musí byť zhodná so životnosťou objektu.

Ventilačný systém v budove by mal byť skôr pretlakový ako podtlakový. Používajte izolácie na báze hliníka, spoje musia byť lepené alebo zvárané, nestačia prekladané. Na lepenie sa nesmie používať lepiaca páska.

mapa radónového rizika: Na mape sú zobrazené referenčné body, v ktorých už bolo meranie vykonané. Ostatné plochy sú rozdelené na izoplochy s pravdepodobnou úrovňou radónu. Pre presné zistenie by však bolo potrebné vykonať lokálne meranie.

 

Dlhodobý pobyt v priestoroch so zvýšenou koncentráciou radónu je po fajčení druhou najčastejšou príčinou rakoviny pľúc. Znížiť riziko ožiarenia je možné vetraním, izoláciou budovy a výberom stavebného materiálu s nízkym obsahom rádia a tória, ktorých premenou vzniká radón.

  

Foto: http://www.freedigitalphotos.net

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies