Reklama

Kto je online

V stránke 4 hostia a nikto prihlásený

Štatistika

Čítanosť článkov
495396

Vplyv vetra na vzduchotechniku

Tlaková skúškaTentokrát sme sa rozhodli zistiť vplyv vetra na vzduchotechniku. Meranie sa vykonávalo v dobre utesnenom objekte s nameranou hodnotou vzduchovej priepustnosti n50 = 0,47 h-1.

 

Na špeciálnom meracom zariadení schopnom zaznamenávať dva nezávislé tlaky k dvom referenčným tlakom v reálnom čase, sa vykonával grafický záznam zmien tlaku vzduchu na vonkajšej strane fasády (v mieste vyústenia a vstupu do vzduchovej sústavy) a vo vzduchovej sústave 2 metre za rekuperačnou jednotkou.

Zjednodušene povedané, jeden snímač bol v blízkosti vstupu do vzduchotechniky a druhý vo vzduchotechnike.

Podmienky merania:

Vonkajšia teplota  -1 stupeň, vnútorná teplota 22 stupňov. Vonku fúkal silný premenlivý vietor do 10 m/s-1. Vstup a výstup z rekuperačnej jednotky bol na záveternej strane.

Cieľom merania bolo zistiť, akou mierou ovplyvňuje sila vetra činnosť inštalovanej vzduchovej sústavy. Vzduchová sústava nebola vybavená klapkami ani regulačnými členmi, ktoré by mohli ovplyvňovať výsledky. Grafický záznam bol vykonávaný nepretržite viac ako 10 minút.

vonkajšie tlaky a tlaky v rekupetrácii

Na grafickom zázname je zeleným znázornená zmena vonkajšieho tlaku vplyvom vetra. Červenou je znázornená zmena tlaku vo vzduchovej sústave.

tlakv rekuperácii

Detailné zväčšenie priebehu tlakov vo vzduchovej sústave.


Výsledky:

Vonkajší tlak sa menil od +0,89 do –51,07 Pa s priemernou hodnotou –11,88 Pa. Tlak vo vzduchovej sústave sa menil od –0,32 do –0,74 Pa s priemernou hodnotou –0,49 Pa. Všetky tlaky boli zaznamenávané k referenčnému tlaku vo vnútri budovy.

Pri teste bola kontrolovaná aj zmena objemu vzduchu privádzaného do objektu. Napriek zvukovému prejavu, pri ktorom bolo jasne počuť akoby vietor výrazne menil otáčky ventilátora, merané hodnoty tomu nenasvedčovali a objem prichádzajúceho vzduchu sa menil len v rozmedzí + -2 m3/hod.

Záver:

Napriek jasne počuteľnému prejavu vetra a kolísaniu vonkajších tlakov sa zmeny vo ventilačnom systéme prejavovali len nepatrne. Pri najsilnejšom poryve vetra, kde bola nameraná hodnota vonkajšieho podtlaku až –51 Pa sa tlak vo ventilačnom systéme zmenil len o 0,3 Pa. Z analýzy je zrejmé, že vietor sa správa silne nestabilne a nedokáže ovplyvniť výkon ventilačného systému budovy.

 

Foto: http://www.freedigitalphotos.net

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies