Reklama

Kto je online

V stránke 3 hostia a nikto prihlásený

Štatistika

Čítanosť článkov
495395

Kde vznikajú netesnosti?

Blower door testNeželené miesta kadiaľ vzduch opúšťa dom, vznikajú najčastejšie ako chyby pri návrhu a výstavbe stavebnej konštrukcie. Najčastejšie sú v oblasti okien, dverí, v elektroinštalácii, v podkroví... V zimnom období studený vzduch nekontrolovateľne prechádza cez konštrukciu. Na dosiahnutie požadovanej teploty je v takých prípadoch potrebné väčšie množstvo energie (vonkajší vzduch prechádzajúci netesnosťami treba ohriať) – tepelná strata budovy rastie.


Dôsledky sú ešte nepríjemnejšie, ak je v budove vetrací systém so spätným získavaním tepla z odvádzaného vzduchu, pretože netesnosťami obalu sa môže vzduch nielen nasávať, ale aj unikať von bez toho, aby sa teplo, ktoré odchádza, odovzdalo prichádzajúcemu vzduchu. A predstavte si, ako by pochodil objekt – pasívny dom, ktorý je navrhnutý tak, aby nemusel na vykurovanie využiť takmer nijakú energiu. V zime by ste sa neohriali a v lete by ste sa umárali horúčavou. S prenikaním teplého a vlhkého vnútorného vzduchu netesnými konštrukciami smerom von je okrem toho spojené vysoké riziko vzniku rosného bodu v neželanom mieste a ďalšie poškodenie konštrukcie.

Navyše, netesnosti môžu okrem tepelnotechnických vlastností ovplyvňovať aj akustické vlastnosti budovy. Vplyv netesností na hlučnosť v objekte sa dá ukázať na moderných oknách s mikroventilačnou funkciou. Každý, kto takéto okná má, môže potvrdiť, že rozdiel medzi vzduchovou nepriezvučnosťou pri mikroventilačnej polohe a pri otvorenom okne je značný. Podobne to funguje aj pri netesnostiach v obalových konštrukciách. Uvedené skutočnosti viedli tvorcov pasívneho domu k zavedeniu veľmi prísnej, ale oprávnenej požiadavky na vzduchotesnosť obalu budovy. Táto požiadavka sa považuje za kľúčovú a jej splnenie, preukázateľné
Blower door testom
podmieňuje vydanie certifikátu o dosiahnutí úrovne pasívneho domu.

Najčastejšie netesností si môžte pozrieť vo fotogalérii.

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies